LAPSEVANEMALE

LASTEAIA TASUDEST

Luunja vallavolikogu määrus 19.detsember 2013 nr 76:
Lapsevanemate osalustasu on alates 01.01.2015 6 % Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud miinimumpalgast kuus ühe lapse kohta.
Lapsevanem tasub osalustasu 11 kuu eest. Juuli kuu eest (lasteaed on suletud) lapsevanem osalustasu maksma ei pea.
Hoolekogu otsusega 19.06.2012 nr 1 on muudetud lapse toidupäeva maksumust alates 1.08.2012.

Kuni 4 aastased lapsed päevamaksumus 1,24 €:

hommikusöök on 0,33 €,
lõuna 0,58 €,
oode 0,33 €.
4-7 aastased lapsed päevamaksumus 1,38 €:
hommikusöök on 0,37 €,
lõuna 0,64 €,
oode 0,37 €.