ÕPPETEGEVUS

2017/2018 õppeaasta on meie õppeaasta motoks "Päike, õhk ja vesi - need me sõbrad kolmekesi!"
Õppeaasta eesmärgiks on süvendatult tegeleda õuesõppega, kasutades selleks meie vastvalminud õueklassi ja kõiki muid võimalusi meie lasteaia ümbruses.