Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus

Tulemuslik koostöö - Lohkva Lasteaia organisatsioonikultuuri alustala

Meetme „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ , „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ raames toetati Lohkva Lasteaed õpiürituse korraldamist, kus osales kogu lasteaia kollektiiv.  Projekti perioodiks on   01.06.2018 – 15.08.2018.
Projekti kogumaksumuseks 4443 eurot, milles Innove poolt eraldatud toetus oli 2995 eurot ning lasteaia omafinantseering muu peronali koolitusel osalemiseks oli 1448 eurot. 

Projekti eesmärk:
Viia läbi meeskonnakoolitus, mille eesmärgiks on süvendada koolitusel osalejate teadmisi ja oskusei tulemusliku meeskonnatöö valdkonnas.

Koolitusel osaleja saab ühise õppimise tulemusel:

  • ideid ja näpunäiteid, kuidas innustada ja motiveerida meeskonda ning innustuda ja motiveerida meeskonna tegevustest,
  • oskab oma tegutsemises mõista ja teadlikumalt juhinduda organisatsiooni ning isiklikest väärtustest,
  • saab näpunäiteid, kuidas kasutada erinevaid tööriistu koostöö efektiivistamiseks,
  • valdab tehnikaid muudatuste ja enesearengu juhtimiseks.

Projekti tegevused
Projekti raames toimus koolitus, mille teemaks oli “Tulemuslik koostöö” (16 akadeemilist tundi). Koolitajaks oli Jari Kukkonen, kes omab pikaajalist meeskondade koolitamise kogemust sh ka lasteaias.
Koolitus toimus  Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis, mis loob võimaluse õppida lasteaiale tavatus keskkonnas ja viia läbi meeskonnamänge teoorias õpitu ja praktilise rühmatöö tulemuste kinnistamiseks