PROJEKTITEGEVUS

Lohkva Lasteaias on aegade jooksul viidud läbi erinevaid õppe- ja kasvatustegevusega seonduvaid projekte. Iga projekti kohta leiate infot projekti nimega nupu alt.

Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus TEADLIK LAPS ON LIIKLUSKULTUURI ALUS